حکیم اولین تولید کننده کفش هوشمند ایرانی

راهنمای تعیین سایز

روش های متفاوتی برای اندازه گیری سایز پا وجود دارد. یکی از رایج ترین و ساده ترین روش ها که می توان در خانه انجام داد، در ادامه بیان می شود.

قبل از اندازه گیری پا، دو برگه سفید که بزرگتر از مساحت کف پا باشد و یک عدد خط کش تهیه کنید. جهت اندازه گیری سایز پا، ابتدا جورابی که قصد دارید کفش را با آن بپوشید، به پا کنید. توصیه می شود اندازه گیری را در ساعات پایانی روز( عصر) انجام دهید چرا که پای شخص در این زمان در بزرگ ترین اندازه خود می باشد. 

راهنمای تعیین اندازه

مرحله اول:

برگه سفید را چسبیده به دیوار قرار دهید. سپس پای خود را روی برگه (مطابق تصویر) بگذارید

راهنمای تعیین سایز پا

مرحله دوم:

از کسی بخواهید تا مطابق شکل، دور پای شما را روی کاغذ بکشد

راهنمای تعیین سایز پا

مرحله سوم:

با استفاده از خط کش، انتهایی ترین قسمت پا(پاشنه پا) را به بالاترین قسمت آن که معمولا انگشت شصت می باشد، وصل کنید. مراحل قبلی را با پای دیگر نیز تکرار و نتیجه را برای هر دو پا جداگانه یادداشت کنید.

اندازه های نوشته شده را به هر دو واحد سانتی مترو اینچ داشته باشید. سپس با استفاده از جدول زیر، اندازه دقیق پا خود را بدست آورید.

توجه داشته باشید برند های مختلف کفش، روش های متفاوتی برای اندازه گیری سایز کفش دارند.

کفش بانوان

کفش مردان

سایز کفش

طول اندازه گیری شده

سایز کفش

طول اندازه گیری شده

آمریکا

ایران و اروپا

اینچ

سانتی متر

آمریکا

ایران و اروپا

اینچ

سانتی متر

4

35

8.1875

20.8

6

39

9.25

23.5

4.5

35

8.375

21.3

6.5

39

9.5

24.1

5

5.5

35-36

36

8.5

8.75

21.6

22.2

7

40

9.625

24.4

7.5

40-41

9.75

24.8

6

36-37

8.875

22.5

8

8.5

41

41-42

9.9375

10.125

25.4

25.7

6.5

37

9.0625

23

7

37-38

9.25

23.3

9

9.5

42

42-43

10.25

10.4375

26

7.5

8

38

38-39

9.375

9.5

23.8

24.1

26.7

10

10.5

43

43-44

10.5625

10.75

27

8.5

39

9.6875

24.6

27.3

27.9

9

39-40

9.875

25.1

11

11.5

44

44-45

10.9375

11.125

9.5

40

10

25.4

28.3

10

10.5

40-41

41

10.1875

10.3125

25.9

26.2

12

45

11.25

28.6

13

46

11.5625

29.4

11

41-42

10.5

26.7

14

15

47

48

11.875

12.1875

30.2

31

11.5

42

10.6875

27.1

12

42-43

10.875

27.6

16

49

12.5

31.8